Altres serveis

Serveis generals:

 • Protecció i defensa de la imatge e interessos de les agències de viatges..
 • Promoció i assessorament tecnològic.
 • Acords amb entitats financeres per a l’obtenció de millors condicions econòmiques.
 • Distribució de material promocional.
 • Servei d’informació permanent mitjançant circulars de totes aquelles notícies que puguin afectar a les agències de viatges en la seva activitat diària.
 • Promoció, elaboració i presentació de plans de formació gratuïts per a les agències de viatges associades.
 • Representació de les agències de viatges en front a proveïdors, administracions i organismes públics.
 • Acords amb proveïdors.
 • Borsa de treball per a les agències de viatges.

Accions promocionals

 • Organizació de Workshops anuals a diferent ciutats espanyoles.
 • Organizació de Fòrums sobre temes de actualitat turística i econòmica en general.
 • Organizació de fam trips per conèixer diferents productes i recursos turístics.
 • Accions promocionals i de formació amb oficines de turisme..
 • Intranet ACAVe Experience per la promoció de productes de caràcter experiencial..

Serveis jurídics

Crear una agencia de viatges . T'ajudem en la tramitació per obrir una agencia de viatges en tot l'àmbit nacional.

Go to top