Assegurances

AON TAEDS: ACAVe té subscrit un acord amb aquesta corredoria d’assegurances, en virtut pel qual, els membres de l’associació poden accedir a unes condicions sumament avantatjoses en la contractació de qualsevol producte necessari per a la creació i funcionament de l’agència:

 • Avals/fiances davant l’administració: solucions amb diferents companyies asseguradores amb les millors condicions del mercat.
 • Pòlissa de responsabilitat civil: assegurança que caldrà que subscriguin de forma obligatòriales agències per a ser membres de l’associació. Disponible opció amb cobertura per a insolvència de proveïdors.
 • Assegurances conveni: Pòlissa d’accidents pera empleats i exteriorització del premi a la jubilació.
 • Assegurances de viatge: Disposem d’una amplia oferta de productes i companyies asseguradores per a que cada agència trobi la solució que millor s’adapti a la sevaidiosincràsia. Facilitem diferents canals de comercialització com són la contractació online (B2B), micrositesiintegracions XML (B2C).
 • Altres assegurances: pòlisses multi-risc peral local de la agencia, així com pòlisses de vida i subsidi per a autònoms, etc…

 

AXA-WINSARTORIO: L’ACAVe té subscrit un acord, en virtut del qual, els membre de l’ACAVe poden accedir a unes condicions molt avantatjoses en la contractació dels següents productes:

 • Pòlissa de Responsabilitat Civil: assegurança que han de subscriure de manera obligatòria les agències de viatges per ser membres de l’Associació.
 • Assegurances de viatge: l’ACAVe disposa d’una amplia oferta d’assegurances de viatge a uns preus molt competitius.
 • Fiances reglamentàries: l’ACAVe posa a disposició dels associats la possibilitat de contractar les fiances establertes a la normativa vigent amb unes condicions econòmiques molt favorables.

 

ERGO: Ofereix als associats de l’ACAVe un producte que es pot ajustar a les necessitats concretes de cadascun dels viatgers. EUROPEA SELECT permet contractar a més d’un conjunt de garanties denominades principals, en les que s’inclouen equipatge, assistència, despeses mèdiques, responsabilitat civil, demores i accidents, altres ampliacions i cobertures addicionals com:

 • Ampliació d’equipatge fins  6.000 €
 • Ampliació de despeses mèdiques a l’estranger fins 63.000 €
 • Ampliació d’accidents fins 180.000 €

RACE: El Real Automóvil Club de España es va fundar el 1903, líder en el sector automobilístic abasta actualment una àmplia oferta d’assegurances de viatge adaptades a les necessitats del mercat i amb les cobertures més completes, oferint importants descomptes tant per a empleats com per als seus acompanyants.

Entre les principals modalitats d’assegurances de viatges es troben les assegurances temporals (RACE Trip Plus, Trip Clàssic, Trip Bàsic, Trip Creuers, Trip Costes i estades, Trip Bàsic Receptius), anuals (RACE Multitrip), de grups (RACE Plus, Plus amb Anul·lació i Grups Receptius) i assegurances de neu (RACE Neu anual, Temporada, Escapades i per Grups).

Go to top