Assessoría Jurídica

El serveis jurídics que ofereix ACAVe als seus associats son:

 • Assessorament sobre la constitució d'agències de viatges. Tràmits i requisits per a l'obertura de sucursals.
 • Constitució de societats.
 • Redacció i elaboració d'instàncies:  canvis de denominació, canvis societaris, trasllat de domicili de l’agent, canvi de garantia.
 • Directrius i recomanacions de com actuar en casos de vagues, fenòmens metereològics, atemptats, conflictes polítics, fallides, insolvències, cessament d'operacions d'aerolínies.
 • Consultes telefòniques sobre qualsevol problema legal que les agències puguin tenir.
 • Models de contractes de viatge combinat. Adaptació dels mateixos al tipus de producte ofert.
 • Redacció/revisió de contractes amb proveïdors turístics a sol·licitud de les agències.
 • Assessorament i confecció de les condicions generals dels fullets segons la legislació vigent. Així com la revisió i adaptació de les condicions ja establertes.
 • Assessorament i redacció a les agències de viatges associades de les pertinents al·legacions de defensa envers les reclamacions extrajudicials que rebin, ja sigui directament dels consumidors, d’Associacions de Consumidors, d’OMIC’s, de Juntes Arbitrals o en via administrativa.
 • Consultes genèriques en matèria laboral així com consultes sobre l’aplicació i interpretació del Conveni Col·lectiu de les Agències de Viatges.
 • Consultes sobre l’aplicació i comptabilització de l’IVA per a les Agències de Viatges.
 • Redacció d'escrits en defensa dels interessos de les agències.
 • Assessorament en matèria de protecció de dades.
 • Assessorament en matèria de societat de la informació i del comerç electrònic.
 • Servei de Gestió i defensa de les ADM's de les agències.
 • Assessorament en qüestions relatives a IATA: criteris financers, resolucions, procediments...
 • Servei d'atenció al client : resolució i resposta immediata d'aquells dubtes, consultes i reclamacions dels clients de les agències de viatges.
 • Assessorament, gestió i redacció de qualsevol reclamació en nom de l'agència o de clients de l'agència contra proveïdors turístics.
 • Assessorament sobre drets dels passatgers aeris, ferroviaris i per mar o vies navegables i, en el seu cas, gestió i redacció de reclamacions.
 • Assessorament en matèria de patents i marques.
 • Interposició i seguiment de denúncies per intrusisme professional.
 • Informació puntual sobre la legislació vigent en matèria turística autonòmica/nacional i internacional: transports, hotels, guies, etc..
 • Informació sobre diferents ajudes i subvencions per a les Agències de Viatges.
 • Defensa i representació de les agències en les juntes arbitrals de consum catalanes i espanyoles de la quals ACAVe és membre adherit.
Go to top