Com ser membre - Membres adherits

Les persones físiques o jurídiques que desitgin associar-se com membres adherits haurien de remetre a l'Associació el corresponent qüestionari de sol·licitud d'ingrés.

Una vegada rebut aquest qüestionari es presenta la seva sol·licitud d'ingrés a la Junta Directiva per a la seva oportuna aprovació.

SOLAMENT PER A EMPRESES: Si desitja més informació pot posar-se en contacte amb nosaltres en l'adreça de correu electrònic  acave@acave.travel

Sol·licitud d'ingrés

Go to top