Llei 14/2009, de 30 de desembre, pel qual es modifica la Llei 7/1995, de 6 d'abril, d'ordenació del turisme de Canàries

Go to top