Agències de viatges

Comunitaria

Directiva del 13 de juny, relativa als viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats

Estatal

Versió consolidada no oficial de la Llei 12/1992 de Contracte d' Agència

Versió consolidada no oficial Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei General per a

Andalucía

Decret 301/2002, de 17 de desembre, d'agències de viatges i centrals de reserva d'Andalusia.

Decret pel qual es modifica el Decret 301/2002, de 17 de desembre, d'agències de viatges.

Aragón

Decret del 24 de febrer, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova el Reglament d'Agències de Viatges.

Decret 111/2018, de 19 de juny, del Govern d'Aragó pel qual es modifica el Decret 51/1998, de 24 d

Modificació del Decret 51/1998

Asturias

Decret pel que s'aprova el Reglament d'Agències de Viatges d'Astúries

Baleares

Decret del 23 de desembre, pel qual es modifica el Decret 60/1997, de 7 de maig de reglament de les agències de viatg

Canarias

Decret del 10 de juliol, pel qual es regulen les agències de viatges.

Decret 124/2018, de 6 d'agost, que modifica el Decret 89/2010 de 22 de juliol pel qual es regula l'activitat d'interm

Decreto 37/2014, de 9 de mayo, por el que se modifica el Decreto 89/2010, de 22 de junio, por el que se regula la act

Cantabria

Castilla-La Mancha

Decret 56/2007 de 8 de maig d'Agències de Viatges i Centrals de Reserva de Castella La Manxa.

Castilla y León

Decret 25/2001, de 25 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les Agències de Viatges, que exerceixin la seva act

Cataluña

Decret 168/1994, de 30 de maig, sobre reglamentació de les Agències de Viatges.

Modificació del Decret 168/1994

Extremadura

Decret 119/1998, de 6 d'octubre, pel qual es regula l'exercici de les agències de viatges de la Comunitat Autònoma d'

Galicia

Decret pel qual es refon la normativa d'agències de viatges, guies de turisme especialitzat i turisme actiu.

La Rioja

Decret 14/2011, de 4 de març, pel que s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 2/2001, de 31 de maig, de T

Decret pel que s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 2/2001 de Turisme de la Rioja

Madrid

Decret 99/1996, de 27 de juny, pel qual es regula l'exercici de les activitats pròpies de les agències de viatges de

Modificació del Decret 99/1996

Murcia

Decret 115/1987, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Agències de Viatge de la Comunitat Autònoma de l

Decret 37/2011, de 8 de abril, que modifica diversos Decrets en matèria de Turisme, entre altres el d'Agències de Via

Navarra

Decret Foral 141/1988, de 4 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de les Agències de Viatges.

Modificació del Decret foral 141/1988

País Vasco

Decret d'Agèncias de Viatges del País Basc

Modificació del Decret 81/2012

Valencia

Decret 20/1997, de 11 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament d'Agències de Viatges de la Comu

Decret 63/2010, de 16 d'abril, que modifica el Decret 20/1997 pel que es va aprovar el Reglament d'Agències de Viatge

Decret 101/2018, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Agències de Viatges de la Comunitat Valenciana.

Modificació del Decret 20/1997

Go to top