Albergs

Aragón

Decret 84/1995, de 25 d'abril, pel que s'aprova el Reglament d'Ordenació d'Albergs i Refugis com allotjaments turísti

Asturias

Decret 116/2002, de 5 de setembre, d'Albergs Turístics d'Astúries

Cantabria

Decret 141/2015, de 1 d'octubre, pel que es regulen els Albergs Turístics a la Comunitat Autònoma de Cantàbria

Castilla y León

Decret 52/2008, de 10 de juliol, pel que es regula l'ordenació d'albergs de la Comunitat de Castella i Lleó

Extremadura

Decret 244/2012, de 18 de desembre, d'ordenació dels Albergs Turístics de la Comunitat d'Extremadura

Galicia

Decret 48/2016, de 4 de maig de 2016, pel que s'estableix l'ordenació d'Albergs Turístics de Galícia

La Rioja

Decret 14/2011 del Reglament de la Llei de Turisme de La Rioja, pel que es regulan, entre altres activitats turístiqu

Madrid

Decret 65/2013, de 1 d'agost, pel que es regulen les hosteries (hostels) de la Comunitat de Madrid

País Vasco

Llei 13/2016, de 28 de juliol, de Turismr del País Basc.

Decret 200/2013, de 9 de julio, d'ordenació d'Albergs Turístics del País Basc

Valencia

Decret 184/2014, de 31 d'octubre, regulador de l'allotjament urístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana.

Decret 75/2015, de 15 de maig, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, que regula, entre alt

Go to top