Balnearis

Aragón

Decret 14/2018, de 23 de gener, del Govern d'Aragó, mitjançant el qual s'aprova el Reglament dels establiments hotele

Cantabria

Llei 2/1988 de 26 d'octubre de foment, ordenació i aprofitament dels Balneraris i de les Aigües Minero-Medicinals i/o

Llei 8/1990, de 12 d'abril, per la que es modifica l'article 7è de la Llei Cantabria 2/1988

Castilla-La Mancha

Llei 8/1990 de 28 de desembre d'Aigües Minerals i Termals de Castella La Manxa

Decret 4/1995 de 31 de gener pel que s'aoprova el Reglament per a l'execució de la Llei 8/1990

Castilla y León

Decret EYE 1846/2007 procediment control aigües minerals i termals i indústries associades a Castellà i Lleó

Cataluña

Decret 180/1994 de 13 de juliol pel que es modifiquen diversos procediments en matèria de competències Departament Sa

Decret 271/2001, de 9 d'Octubre, pel que s'estableixen els requisits tècnico-sanitaris que han de complir els serveis

Decret 108/2014, de 22 de juliol, pel que s'estableix el procediment d'acreditació de centres i serveis medicinals de

Extremadura

Llei 6/1994, de 24 de novembre. Balneari-Aigües miner-medicinales a Extremadura.

Galicia

Llei 5/1995, de 7 de juny, de regulació de les Aigües Minerals, Termals, de Manantial i els Establiments Balnearis de

Decret 402/1996, de 31 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament d'Aprofitament d'Aigües Minero-Medicinals, termals i

Decret 116/2001, de 10 de maig que modifica Decret 402/1996

Go to top