Consumidors i usuaris

Estatal

Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei General per a la defensa

Reial Decreto 231/2008, de 15 de febrer, pel que es regula el Sistema Arbitral de Consum 

Andalucía

Llei 3/2016, de 9 de juny, de protecció als consumidors en la contractació de prèstecs i crèdits hipotecaris sobre l'

Decret Llei 16/2014, de 23 de desembre, que modifica la Llei 13/2003 de Consumidors i Usuaris d'Andalusia.

Llei 13/2003, de 17 de desembre, de defensa i protecció de Consumidors i Usuaris a Andalusia.

Aragón

Llei 16/2006, de 28 de desembre, de Protecció i Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Decret Llei 1/2010, de 27 d'abril, de modificació de diverses lleis de la Comunitat d'Aragó per a la transposició de

Llei 2/2014, de 23 de gener, de Mesures Fiscals i Administratives Aragó.

Llei 14/2014, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives Aragó.

Llei 2/2016, de 28 de gener, de Mesures Fiscals i Administratives d'Aragó.

Asturias

Llei del Principat d'Astúries 11/2002, de 2 de desembre, dels Consumidors i Usuaris.

Llei 11/2006, de 27 de desembre, de mesures pressupustàries, administratives i tributaries d'acompanyament a Pressupo

Baleares

Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de consumidors i usuaris de les Iles Balears.

Canarias

Llei 3/2003, de 12 de febrer, de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma de Canàries.

Llei 12/2009, de 16 de desembre, reguladora de llicències comercials.

Llei 4/2012, de 25 de juny, de mesures administratives i fiscals.

Cantabria

Llei 2/2010, de 4 de maig, per a la modificació de la Llei 1/2002 del comerç de Cantabria i altres normes complementà

Llei 5/2011, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives (modifica Llei 1/2006)

Llei 10/2013, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives, que modifica la Llei 1/2006 de Consumidors de

Llei 7/2014, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals i Adminsitratives, que modifica la Llei 1/2006 de Consumidors de C

Castilla-La Mancha

Llei 11/2005, de 15 de desembre, de l'Estatut del Consumidor

Castilla y León

Llei 2/2015 Estatut Consumidors Castella i Lleó

Cataluña

Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.

Llei 22/2010, de 20 de Juliol, per la que s'aprova el Codi de Consum de Catalunya. 

Extremadura

Llei 6/2001, de 24 de maig, de l'Estatut dels Consumidors d'Extremadura.

Llei 3/2002, de 9 de maig, de Comerç d'Extremadura (modifica Llei 6/2001)

Llei 18/2010, de 20 de desembre, de Pressupostos Generals d'Extremadura per a 2011 (modifica Llei 6/2001)

Galicia

Llei 2/2012, de 28 de març, de protecció general dels consumidors i usuaris

La Rioja

Llei 5/2013, de 12 d'abril, per a la defensa dels consumidors i usuaris de La Rioja.

Llei 13/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives 2014.

Madrid

Llei 11/1998, de 9 de juliol, de Protecció dels Consumidors de la Comunitat de Madrid

Llei 14/2001, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives, que modifica la Llei 11/1998.

Llei 5/2004, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives, que modifica la Llei 11/1998.

Llei 8/2009, de 21 de desembre, de Mesures Lliberalitzadores i de recolzament a l'empresa madrilenya, que modifica la

Llei 6/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals i administratives,que modifica la Llei 11/1998.

Llei 4/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals i administratives que modifica la Llei 1/1998.

Murcia

Llei 4/1996, de 14 de juny, del Estatut de Consumidors i Usuaris de la Regió de Murcia.

Llei 1/2008, de 21 d'abril, que modifica Llei 4/1996. 

Llei 7/2015, de 24 de març, de modificació de la Llei 4/1996.

Llei 10/2016, de 7 de juny, que modifica la Llei de l'Habitatge i la Llei 4/1996

Navarra

Llei Foral 7/2006, de 20 de juny, de Defensa dels Consumidors i Usuaris

País Vasco

Llei 6/2003, de 22 de desembre, de l'Estatut de les persones consumidores i usuàries del País Basc.

Llei 9/2007, de 29 de juny, de creació de Kontsumobide-Institut Basc de Consum.

Llei 7/2008, de 25 de juny, de segona modificació de la Llei d'Activitat Comercial.

Llei 2/2012, de 9 de febrer de modificació de la Llei 6/2003.

Valencia

Llei 1/2011, de 22 de març, Estatut Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana

Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera.

Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, gestió administrativa i financera de la Comunitat Valenciana.

Go to top