Disciplina turística

Andalucía

Canarias

Castilla y León

Decret 189/1994 de 25 d'agost Reglament Règim Procediment Sancionador Castella i Lleó

Cataluña

Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris

Decret 52/1997 de 4 de març que regula la capacitat sancionadora en matèria turística

Extremadura

Decret 9/1994 de 8 de febrer Reglament Procediment Sancionador Extremadura

Galicia

Decret 40/2001, d'1 de febrer, de refundició de normativa en matèria d'inspecció de turisme i òrgans competents en pr

País Vasco

Decret 317/1996, de 24 de desembre, per el que es regulen els drets i obligacions dels usuaris turístics

Valencia

Decret 206/1999, de 9 de novembre, Regulador de la Disciplina Turística

Go to top