Lleis ordenació de turisme

Andalucía

Aragón

Decret-Llei 4/2017, de 17 d'octubre, del Govern d'Aragó, que modifica el text refós de la Llei del Turisme d' Aragó e

Asturias

Modificació de la Llei 7/2001.

Baleares

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l'ordenament jurídic de les Illes Balears en

Modificación del articulo. 52 de la Ley 8/2012.

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Modificació de la Llei 8/1999

Castilla y León

Cataluña

Adaptació de la Llei 13/2002 a la Directiva 2006/123/CE

Extremadura

Galicia

La Rioja

Decret 10/2017, de 17 de març, pel qual s'aprova el Reglament General de Turisme de la Rioja en de

Madrid

Modificació de la Llei 1/1999 per la seva adaptació a la Directiva 2006/123/CE

Murcia

Navarra

Modificació de la Llei Foral 7/2003

País Vasco

Valencia

Go to top