Turisme rural

Andalucía

Llei 13/2011, de 22 de desembre, de Turisme d' Andalucía

Ordre 19 setembre 2003 per la que s'aproven els distintitius dels allotjaments turístics en el medi rural i mesons ru

Annex al Decret 20/2002 de 29 de gener, de turisme en el mitjà rural i turisme actiu.

Decret 20/2002, de 29 de gener, de turisme en el mitjà rural i turisme actiu.

Aragón

Decret Legislatiu 1/2016, de 26 de juliol, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Turisme 

Decret 247/2008, de 23 de desembre, d'adaptació de diversos procediments administratius competència del Departament d

Decret 69/1997, de 27 de maig, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova el Reglament sobre ordenació i regulació dels al

Asturias

Decret 45/2011, de 2 de juny, modificació Decret 143/2002

Decret 143/2002, de 14 de novembre, d'Allotjaments de Turisme Rural.

Baleares

Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears

Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de coordinación en materia

Canarias

Decret 91/2011, de 15 d 'abril, pel qual es modifiquen els límits per l' atorgament d'autoritzacions previes previste

Decret 50/2011, de 8 d'abril, del President, pel qual s'estableixen els formats i les característiques de les plaques

Decret 232/2010,  11 de novembre, pel que  s'estableix el règim aplicable en es illes de El Hierro, La Gomera i la Pa

Decret 142/2010, de 4 d'octubre, Reglament d'Activitat Turística d'Allotjaments

Llei 6/2002, de 12 juny, sobre mesures d'ordenació territorial de l'activitat turística en les illes de El Hierro, Go

Cantabria

Decret 83/2010, de 25 de novembre, que regula els establiments turístics d'allotjament turístic en el medi rural a Ca

Decret 89/2017, de 7 de desembre, que modifica el Decret 83/2010, de 25 de novembre,

Castilla-La Mancha

Decret 93/2006, de 11 de juliol, d'Ordenació de l'Allotjament Turístic al Medi Rural de Castella- La Manxa

Decret 348/2008, de 9 desembre pel que es modifica el Decret 93/2006

Castilla y León

Ordre CYT/114/2014, de 17 de febrer, per la qual s'estableixen els distintius dels establiments d' allotjament de tur

Decreto que regula los establecimientos de turismo rural en Castilla y León

Cataluña

Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allojament turístic i d'habitatges d'ús turístic

Extremadura

Decreto 65/2015, de 14 de abril, por el que se establece la ordenación y sistemas de clasificación de los alojamiento

Galicia

Llei 7/2011, de 27 d'octubre, de Turisme de Galicia

Decret 142/2006, de 27 de juliol, que modifica el Decret 191/2004

Decret 191/2004, de 29 de juliol, d'establiments de turisme rural.

 

La Rioja

Ordre 2/2015, de 22 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Turisme, per la qual es regulen les categories 

Decret 14/2011, de 4 de Març, per el que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 2/2001, de 31 maig, de T

Madrid

Decret 117/2005, de 20 d'octubre, d'autorització i classificació d'allotjaments de turisme rural en la Comunitat de M

Murcia

Decret 37/2011, de 8 d'abril, pel que es modifiquen diversos decrets en matèria de turisme (modifica Decret 76/2005)

Decret número 76/2005, de 24 de juny, pel qual es regulen els allotjaments rurals.

Navarra

Orden Foral 24/2014, de 8 de abril, por la que se determinan las características de las placas distintivas de las cas

Decret Foral 10/2011, de 14 de febrer, de modificació de diversos Reglaments de Turisme (modifica Decret 243/1999)

Decret Foral 243/1999, de 28 de juny, pel qual es regula l'allotjament en Cases Rurals.

País Vasco

Llei 13/2016, de 28 de juliol, de Turisme

Decret 199/2013, de 16 d'abril, pel que es regulen establiments d'allotjament turístic en el medi rural

Valencia

Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments  hotelers de la Comunitat Valenciana.

Decreto 184/2014, de 31 de octubre, regulador del alojamiento turístico rural en el interior de la Comunitat Valencia

Go to top