Política de Protecció de Dades

Información sobre l'ús de dades de caràcter personal, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

La Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) respecta el seu dret d'intimitat i aplica tota la normativa vigent amb objectiu de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

Les seves dades personals són tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat l'Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas, com a responsable del tratcamint, lles mesures d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la confidencialitat i seguretat de loe dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Per a que el Usuari pugui rebre informació i, en el seu cas, per a poder reservar o usar els productes i serveis que ACAVe ofrereix a través del/dels llocs web d'ACAVe, és necessari que ens informi de certes dades personals necessàries per a poder, així, personalitzar-lo el nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats. Aquestes dades seran incloses als fitxers de l'Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas.

Li recordem que és un deure de l'usuari fer saber a ACAVe qualsevol canvi que es produeixi a les seves dades i que hagi registrat als nostres llocs web, per a procedir al seu manteniment als fitxers corresponents.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició adreçant-se per escrit a:

  • Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas
  • Av. de la Riera de Cassoles, 54, 5ª Planta
  • 08012, Barcelona
  • També podrà exercitar els seus drets per correu electrònic a l'adreça acave@acave.travel

Registre de Tractaments

TRACTAMENT USOS TIPUS DE DADES PERMANÈNCIA DE LES DADES DRETS
"PÀGINA CONTACTE" Les dades personals que Vostè ens proporcioni seran usars respondre als seus comentaris, consultes, opinions, observacions i suggerències. Identificatius i de contacte Los dades romandran en aquest tractament fins que Vostè ens comuniqui la seva oposició i cancel·lació. De totes formes, en tota comunicació de tipus comercial que l'enviem l li donarem l'oportunidad de donar-se de baixa del tractament. Vostè podrà exercitar envers el responsable del tractament els drets de: Accés, Cancel·lació, Oposició i Rectificació –mitjançant la pròpia aplicació o per petició.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline