Viatges combinats

Es considera viatge combinat la combinació prèvia d’, al menys, dos dels elements assenyalats al paràgraf següent, sota preu global, sempre que passi de 24 hores o inclogui una nit d’estada:

  • Transport.
  • Allotjament.
  • Altres serveis turístics no accessoris del transport o de l’allotjament i que constitueixin una part significativa del viatge combinat.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline