Gestacave

ACAVe disposa d’un servei de gestoria integral especialitzat per a agències de viatges, GESTACAVe.

Tots els associats tenen inclòs en la quota social ordinària el servei d’assessoria jurídica en matèria laboral i fiscal. Aquesta assessoria és gratuïta per a tots els associats.

Això no obstant, ACAVe posa a disposició dels seus associats el servei de GESTACAVe, que només pot ser contractat per les agències de viatges associades.

Amb aquest servei ACAVe vol oferir una gestoria laboral, comptable i fiscal especialitzada en agències de viatges prestada per experts en les matèries, amb unes tarifes totalment competitives en el mercat.

Les agències de viatges que vulguin contractar aquest servei poden optar per contractar les tres àrees conjuntament o bé per contractar de manera independent només alguna de les àrees en funció de les seves necessitats.

A continuació et detallem els serveis inclosos:

Laboral

 • Assessorament i gestió laboral i Seguretat Social
 • Confecció de contractes de treball i nòmines
 • IRPF de treballadors i certificats
 • Assegurances socials
 • Altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la Seguretat Social
 • Tramitació de comunicats d’accidents laborals
 • Informes de costos salarials

Fiscal

 • Assessorament fiscal relatiu a tots els impostos als quals està subjecta l’empresa.
 • Liquidació i presentació dels impostos periòdics als quals estigui obligada l’empresa (IVA, IRPF, IS...) a través de la nostra signatura digital davant l’AEAT, prèvia autorització de l’empresa associada.
 • Resposta als requeriments de l’AEAT.
 • Formulació dels comptes anuals de l’exercici (en el cas de les SL i les SA) i el seu dipòsit en el Registre Mercantil (no s’inclouen les despeses de dipòsit).

Comptabilitat

 • Assessorament i gestió comptable
 • Confecció dels llibres comptables
 • Elaboració de balanços i compte d’explotació
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline